MENU

Pekeliling

Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (Hrmis)
Dan Sistem Pengurusan Maklumat Personel Jabatan (SISPEN)[Maklumat Lanjut ]

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007
Pemberian Kenaikan Gaji Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Skim Saraan Malaysia. [Maklumat Lanjut ]

Permohonan Ptk Secara On-Line
Tanpa menggunakan borang permohonan untuk Pegawai Perkhidmatan Gunasama di bawah KPPA iaitu bagi skim M, N, F, J dan W.[Maklumat Lanjut ]

 

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :

 image