MENU

Pengurusan Tertinggi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Yang Dipertua Haji Mustaffa Kamal bin H. Shamsudin Yang Dipertua N54 06-9541015
Azmi bin Ahmad Setiausaha N48/N52 06-9521007
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N27 069541035
Muharani binti Jais Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128
(kosong) (kosong)
(kosong) Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
Bohari bin Samingon Bohari bin Samingon Penolong Pegawai Tadbir N32 06-9541019
Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohammad Nasri bin Ismail Mohammad Nasri bin Ismail Akauntan WA41 069541008
Ramli bin Kalil Ramli bin Kalil Penolong Akauntan Kanan W32 069541009