MENU

Pengurusan Tertinggi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Roslina binti Ismail Setiausaha Pejabat N27 06-9541015
ydp Haji Mustaffa Kamal bin H. Shamsudin Yang Dipertua 06-9541021
Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd Zaman Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd Zaman Setiausaha 06-9541024
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
Bohari bin Samingon Bohari bin Samingon Penolong Pegawai Tadbir N32 06-9541019
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N27 069541035
Muharani binti Jais Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128
(kosong) (kosong)
(kosong) Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Unit COB
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fadzilah binti Abdul Samad Penolong Akauntan W27 069541232