MENU

"Merancang dan mengawal pembangunan bagi mewujudkan sebuah Bandar Sejahtera dan Maju"

"Memastikan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan dengan adil dan bijaksana"

"Menyediakan kemudahan sosial yang lengkap dan teratur bagi

"Melahirkan masyarakat berbudaya sihat"

"Mewujudkan organisasi berinformasi dan inovatif"

"Mengamalkan pengurusan Mesra Rakyat"

 

Objektif Penubuhan MPM

Berbekalkan motto "CEKAP AMANAH DINAMIK MAKMUR", MPM menyasarkan untuk menjadi sebuah agensi kerajaan yang terunggul di daerah Muar. MPM mempunyai wawasan untuk menjadi pusat kecemerlangan (Centre Of Excellence) di kalangan pihak berkuasa tempatan. MPM juga berusaha untuk mengubah imej tradisi dan mengekalkan kesinambungan antara masyarakat dan pihak kerajaan.

Majlis Perbandaran Muar telah menggariskan beberapa objektif yang harus di jadikan panduan oleh setiap pekerja di sini bagi menjamin kualiti perkhidmatan yang tinggi dan dinamik. Antara objektif penubuhan MPM adalah :-

 

  • Memberi Perkhidmatan sebaik mungkin kepada pembayar pembayar cukai, mengatur dan mengawal pembangunan di kawasan pentadbiran.
  • Mempertingkatkan prestasi pentadbiran dan pengurusan.
  • Mempertingkatkan kebersihan dan perancangan pembangunan dalam semua sektor di kawasan pentadbirannya supaya menjadi lebih tersusun dan seimbang.
  • Memperindahkan kawasan MPM sejajar dengan aspirasi dan harapan kerajaan.
  • Menambahkan penyertaan bumiputera dalam bidang perdagangan atau perniagaan serta menyusun semula masyarakat.