MENU

logo mpm

Definisi Logo

Bulan Sabit dan Bintang
Melambangkan identiti negeri Johor

Huruf 'Mim'
Merupakan huruf permulaan ejaan 'Muar' ini disusun secara bersilang bagi Melambangkan integrasi nasional. Ianya seolah olah anyaman bagi menggambarkan penggalakkan kreativiti dan inovasi

Struktur berbentuk bunga sedang kembang bewarna kuning 
Melambangkan semangat dan aspirasi warga MPM yang ingin membentuk kecemerlangan pembangunan ekonomi dan sosial.