MENU

ydp

Nama :   Jamaludin bin Haji A. Hamid    
Jawatan :   Yang DiPertua Majlis Perbandaran Muar    
Gred :   N54    
Tarikh Lahir :   03.04.1970    
Pendidikan
Kelulusan :   Sarjana Muda Sastera (Kepujian), Universiti Malaya     
Info Jawatan
Tarikh Lantikan
Pertama
:   15.08.1994    
Tarikh Sah
Dalam Jawatan
:   22.08.2000    
Jabatan Pernah
Bertugas
:   1. Penolong Pentadbir Tanah  Pejabat Tanah Segamat 01.08.1997 - 15.01.2000                      
      2. Penolong Pegawai Daerah     Pejabat Daerah Segamat 16.01.2000 - 31.08.2004
      3. Penolong Pentadbir Tanah Pejabat Tanah Kota Tinggi 01.09.2004 - 31.01.2006
      4. Penolong Pegawai Daerah   Pejabat Daerah Kota Tinggi  01.02.2006 - 15.02.2006
     

5. Penolong Pegawai Daerah/ 

    Penolong Pentadbir Tanah

Pejabat Tanah Daerah Kecil Pengerang 16.02.2006 - 15.01.2008
      6. Setiausaha   Majlis Perbandaran Muar 16.01.2008 - 31.05.2011
      7. Pentadbir Tanah    Pejabat Tanah Mersing   01.06.2011 - 29.02.2012
      8. Pentadbir Tanah   Pejabat Tanah Kota Tinggi  01.03.2012 - 15.08.2015
      9. Yang DiPertua  Majlis Perbandaran Muar  16.08.2015 - kini