MENU

VISI

MENJADIKAN MUAR SEBAGAI BANDAR MAHARANI BANDAR DIRAJA YANG UNIK DAN MAMPAN KE ARAH BANDAR WARISAN, PEMBUDAYAAN ILMU, DAM MESRA ALAM (HIJAU) MENJELANG TAHUN 2020.

MISI

PEMERKASAAN TADBIR URUS PERKHIDMATAN PERBANDARAN MUAR SECARA EFISIEN, PROAKTIF, INOVATIF DAN BERINTEGRITI BAGI MENINGKATKAN MUTU PERBANDARAN YANG SEJAHTERA DAN MAMPAN DEMI KESELESAAN DAN KESEJAHTERAAN WARGA PERBANDARAN.