MENU


Adakah anda bersetuju dengan Program Publisiti & Penyertaan Awam Rancangan bagi Kawasan Khas Bandar Maharani Bandar Diraja?

Setuju
91% (53 undi)
Tidak Setuju
9% (5 undi)
Total votes: 58