MENU

Pengurusan Tertinggi
Photo Name Designation Tel Fax Email
Roslina binti Ismail Setiausaha Pejabat N27 06-9541015
ydp Haji Jamaludin Bin A Hamid Yang Dipertua 06-9541021
Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd Zaman YM Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd Zaman Setiausaha 06-9541024
Jabatan Khidmat Pengurusan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
Bohari bin Samingon Bohari bin Samingon Penolong Pegawai Tadbir N32 06-9541019
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N27 069541035
Hajah Hamimah Binti Hambali Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128
Zainab binti Abas Pembantu Tadbir (P/O) N22
Md Azhari Bin Senan Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Unit COB
Photo Name Designation Tel Fax Email
Fadzilah binti Abdul Samad Penolong Akauntan W27 069541232