MENU

Pengurusan Tertinggi
Photo Name Designation Tel Fax Email
ydp Haji Jamaludin Bin A Hamid Yang Dipertua 06-9541021
Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd Zaman YM Ungku Mohd Zaffrin Bin Ungku Mohd Zaman Setiausaha 06-9541024
Roslina binti Ismail Setiausaha Pejabat N27 06-9541015
Jabatan Khidmat Pengurusan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Zainab binti Abas Pembantu Tadbir (P/O) N22
Nurul Huda binti Kusan Pegawai Khidmat Pelanggan N17
Md Azhari Bin Senan Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541121
Norfaezah binti Ismail Norfaezah binti Ismail Pegawai Tadbir N41 069541019 066512522
Bohari bin Samingon Bohari bin Samingon Penolong Pegawai Tadbir N32 06-9541019
Nawal binti Mohd Zin Penolong Pegawai Tadbir N27 069541035
Hajah Hamimah Binti Hambali Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541128