MENU

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2008

Pemakaian Pakaian Batik Malaysia oleh Pegawai Awam pada Hari Khamis[Maklumat Lanjut ] 
 

Pekeliling Perkhimatan 15/2007
Kemudahan Cuti Menjaga Anak  [Maklumat Lanjut ] 

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 16/2007
Bayaran Pakaian Istiadat, Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie dan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi[Maklumat Lanjut ]

Pekeliling Perkhidmatan Bil 17/2007
Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan Awam[Maklumat Lanjut ]