MENU

PEKELILING PERKHIDMATAN

1 . http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp112017.pdf

      PP Bi1.11/2017 - Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada

      Pegawai Wanita Mengandung

2. http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp052017.pdf

     PP Bil.0512017 - Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam

3. http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp032017.pdf

    PP Bil.0312017 - Kemudahan Cuti Umrah

4. http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2017/pp012017.pdf

    PP Bil.01/2017 Bayaran Pembaharuan Lesen Memandu

PEKELILING AM SUKJ

1 . http://www.johor.gov.my/file/2018/03/Pekeliling-Am-Johor-Bilangan-2-2018.pdf

     2018 Bil. 2 - Protokol Bendera Johor dan Bendera Daerah-Daerah Johor