MENU
Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2014
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
 
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 Sistem Maklumbalas MPMuar
36
22
32 25 30 27 9 9

12

10

7

6

 
2
 E-Cukai
35
21
21 17 15 14 33 34

36

32

41

36

 
3
 E-Borang
22
13
18 14 12 11 5 5

8

7

3

3

 
4
 E-Kompaun
28
17
25 20 29 27 15 15

18

16

19

17

 
5
 E-Aduan
30
17
22 17 18 16 20 21

23

20

17

15

 
6
 E-OSC
7
3
6 4.8 5 6 9 9

9

8

20

18

 
7
 E-Jawab
10
6
2 1.6 2 2 7 7

10

9

6

5

 
 
Jumlah
168
100
126
100
111
100
98
100
116
100

113

100

 

 

Bil
Aplikasi
Bilangan Transaksi 2014
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
 
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
Hit
%
 
1
 Sistem Maklumbalas MPMuar
14 20 8 11 12 10 3 5 5 13 8 15  
2
 E-Cukai
20 29 21 28 36 32 20 31 10 26 22 40  
3
 E-Borang 5 7 5 7 8 7 8 12 5 13 3 5  
4
 E-Kompaun
12 17 15 20 18 16 12 18 9 23 6 11  
5
 E-Aduan
14 20 20 27 23 20 12 18 2 5 5 9  
6
 E-OSC 2 3 4 5 9 8 7 11 6 15 8 15  
7
 E-Jawab 2 3 2 3 10 9 3 5 2 5 3 5  
 
Jumlah
69
100
75 100 116 100 65 100 39 100 55 100