MENU

Moto Cekap, Amanah, Dinamik dan Makmur
Merupakan cogankata yang menepati ciri-ciri Kerajaan Tempatan yang menjalankan pentadbiran yang cekap dan efisien, memiliki sikap amanah dan ujur, mempunyai sifat dinamik dari aspek pembangunan rohani dan material di samping masyarakat yang makmur dan mewah.

Nama Majlis Perbandaran Muar
Diletakkan di atas alas bewarna hijau bagi menggambarkan aspek kebersihan dan alam sekitar yang amat dititik beratkan.

Logo Berbentuk 6 segi
Mewakili 6 objektif operasi MPM

Keterangan Warna Logo

Warna dominan yang di pilih
Adalah warna asas Negeri Johor iaitu Biru Tua dan Merah, manakala warna hijau melambangkan kesejahteraan dan persekitaran yang sihat dan bersih. Warna kuning melambangkan kecemerlangan.