MENU

Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Abdul Aziz Bin Dahari Penolong Akauntan W27 069541040
Mohd Khairul Hafiz Bin Ismail Mohd Khairul Hafiz Bin Ismail Pegawai Tadbir N41
Azlinda Binti Hazes Pembantu Tadbir (KEW) W22 069541353
Rosnani binti Mohd Lamit Pembantu Tadbir (KEW) W22 069546226
Unit COB
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fadzilah binti Abdul Samad Penolong Akauntan W27 069541232
Jabatan Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fairuz Nawwar binti Shamsusah Fairuz Nawwar binti Shamsusah Pegawai Tadbir N41 069541109
Norshiela binti Jamaludin Penolong Pegawai Penerangan S27 069541126
Zanariah binti Abdullah Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541124
Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Mohd Haron AlRasyid Mohd Taha Penolong Jurutera JA29
Haji Nashruddin Bin Othman Haji Nashruddin Bin Othman Pegawai Penilaian W44 069541044