MENU

Jabatan Kewangan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ramli bin Kalil Ramli bin Kalil Penolong Akauntan Kanan W32 069541009
Zulkefli Bin Yaakob Penolong Pegawai Teknologi Maklumat FA29 069544049
Muhammad Maszwin Bin Mustar Penolong Juru Ukur Bahan JA29 069541201
Abdul Aziz Bin Dahari Penolong Akauntan W27 069541040
Azlinda Binti Hazes Pembantu Tadbir (KEW) W22 069541353
(kosong) Pembantu Tadbir (KEW) W22 069546226
Mohammad Nasri bin Ismail Mohammad Nasri bin Ismail Akauntan WA41 069541008
Unit COB
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fadzilah binti Abdul Samad Penolong Akauntan W27 069541232
Jabatan Komunikasi Korporat dan Kemasyarakatan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fairuz Nawwar binti Shamsusah Fairuz Nawwar binti Shamsusah Pegawai Tadbir N41 069541109
Norshiela binti Jamaludin Penolong Pegawai Penerangan S27 069541126