MENU

Borang Semakan OSC (Kemaskini 29 Julai 2019)

1) KM_Perlanjutan Kelulusan   1_km_perlanjutan_kelulusan.pdf
1) KM_Permohonan Baru_Online 1_km_permohonan_baru_online.pdf
1) KM_Pindaan_Online 1_km_pindaan_online.pdf
1) KMT_Permohonan Kebenaran Merancang Terhad baru 1_kmt_permohonan_kebenaran_merancang_terhad_baru.pdf
1) KMT_Permohonan KMT baru (Industri & Komersial) 1_kmt_permohonan_kmt_baru_industri_komersial.pdf
1) SBKS_Permohonan Baru_Online 1_sbks_permohonan_baru_online.pdf
2) KTJP_Permohonan Baru_online 2_ktjp_permohonan_baru_online.pdf
3) PB_Permohonan Baru_Online 3_pb_permohonan_baru_online.pdf
4) ST_Permohonan Baru_Online 4_st_permohonan_baru_online.pdf
5) NTNJ_Permohonan Baru_Online 5_ntnj_permohonan_baru_online.pdf
6) CCC-Senarai semak pengeluaran CCC 6_ccc-senarai_semak_pengeluaran_ccc.pdf
Dokumen- Borang A-Perakuan Pelan RekaBentuk (PB) dokumen-_borang_a-perakuan_pelan_rekabentuk_pb.pdf
Dokumen-Bayaran Permit Sementara (PB) dokumen-bayaran_permit_sementara_pb.pdf
Dokumen-Borang A (Jadual Pertama Pindaan 2012)-Permohonan KM (KM) dokumen-borang_a_jadual_pertama_pindaan_2012-permohonan_km_km.pdf
Dokumen-Borang A(2)-Menunai Arahan Bertulis dokumen-borang_a2-menunai_arahan_bertulis.pdf
Dokumen-Borang B-Notis memula atau menyambung kerja bangunan dokumen-borang_b-notis_memula_atau_menyambung_kerja_bangunan.pdf
Dokumen-Borang Pengumpulan data teknikal 1 (KM) dokumen-borang_pengumpulan_data_teknikal_1_km.pdf
Dokumen-Borang Pengumpulan data teknikal 2 (KM) dokumen-borang_pengumpulan_data_teknikal_2_km.pdf
Dokumen-Borang Permohonan menjalankan kerja tanah kecil dokumen-borang_permohonan_menjalankan_kerja_tanah_kecil.pdf
Dokumen-Borang Semakan Agensi Teknikal Dalaman dokumen-borang_semakan_agensi_teknikal_dalaman.pdf
Dokumen-Contoh surat perakuan orang yang mengemukakan kepada IWK dokumen-contoh_surat_perakuan_orang_yang_mengemukakan_kepada_iwk.pdf
Dokumen-Contoh Surat perakuan orang yang mengemukakan kepada JPS dokumen-contoh_surat_perakuan_orang_yang_mengemukakan_kepada_jps.pdf
Dokumen-Contoh surat perakuan orang yang mengemukakan kepada SKMM dokumen-contoh_surat_perakuan_orang_yang_mengemukakan_kepada_skmm.pdf
Dokumen-Contoh surat perakuan orang yang mengemukakan kepada SWCORP dokumen-contoh_surat_perakuan_orang_yang_mengemukakan_kepada_swcorp.pdf
Dokumen-Kiraan Bayaran 1-Jadual Ketiga (KM) dokumen-kiraan_bayaran_1-jadual_ketiga_km.pdf
Dokumen-Kiraan Bayaran 2-Jadual Ketiga (KM) dokumen-kiraan_bayaran_2-jadual_ketiga_km.pdf
Dokumen-semakan awalan caj pemajuan (KM) dokumen-semakan_awalan_caj_pemajuan_km.pdf
Pelan-Contoh Permohonan Permit Sementara pelan-contoh_permohonan_permit_sementara.pdf