MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta
Photo Name Designation Tel Fax Email
Haji Nashruddin Bin Othman Nashruddin Bin Othman Pegawai Penilaian W44 069541044
Fariza Binti Mohd Safeiee Penolong Pegawai Penilaian W27 069541058
Alina Binti Md Dan Penolong Pegawai Penilaian W27 069541058
Masrifah Binti Koming Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541053
Aizul Nizam Bin A Aziz Penolong Pegawai Senibina J29 069541142
Aizul Nizam Bin A Aziz Penolong Pegawai Senibina J29 069541142
Jabatan Bangunan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Norazlinda Binti Sahat Penolong Jurutera J29 069541141
Fakhri Bin Ali Penolong Jurutera J29 069541143
Md Rofinggi Pembantu Tadbir (P/O) N22 069541160
Tay Cheng Hai Juruteknik KUP J17/J22 069541160